bar

KELULUSAN PERMOHONAN KE TINGKATAN 1 2015Surat kelulusan boleh dicetak pada 17 November 2014 sehingga 21 November 2014
Pengesahan pendaftaran di sekolah menengah 26 November 2014 sehingga 3 Disember 2014
Bagi murid yang ingin membuat rayuan penempatan, murid perlu juga membuat pengesahan pendaftaran di sekolah menengah asal yang ditawarkan mulai tarikh 26 November 2014 sehingga 3 Disember 2014
Sekolah menengah perlu memberikan borang BRPS (telah diberikan kepada PK HEM) kepada ibu bapa / penjaga. Ibu bapa / penjaga perlu mengisi lengkap borang tersebut beserta salinan dokumen sokongan. Borang yang diisi perlu dibuat 3 salinan.
​Mesyuarat Panel Rayuan dan proses kelulusan oleh PPD JPS akan dibuat mulai 8 Disember 2014 sehingga 12 Disember 2014.
Keputusan rayuan akan boleh dicetak oleh sekolah menengah asal murid ditempatkan mulai 15 Disember 2014 sehingga 16 Disember 2014. Bagi murid yang diluluskan rayuan, murid perlu membuat pengesahan ke sekolah menengah baru bersama-sama surat kelulusan rayuan. 
Bagi murid yang gagal, murid tersebut diminta untuk kekal di sekolah menegah asal yang ditempatkan. Tiada rayuan ke-2. 
* Bagaimanapun, murid boleh membuat permohonan pertukaran mulai 19 Januari 2015
* Pihak sekolah menengah dipohon untuk mengumpul semua permohonan pertukaran tingkatan 1 / peralihan     
   dan hantar permohonan tersebut ke PPD secara berkelompok beserta surat iringan. 
* Kelulusan tertakluk kepada kekosongan tempat di sekolah yang dipohon.